dinsdag 22 januari 2013

                             Even een wandeling met de sportieve lingen naar de gevangenis.
Wij vragen ons af "waar kijken ze naar".
Piet zoekt Tini aan de overkant.
Zo gaan we naar de kerk en de bouw. Met Bram zijn bankjes (tweeplanken).
Overleg over welke huisjes. Wie wat gaat bouwen.
 
Hier denkt Jan aan zijn slimme/knappe Christien. Jaja. Jan denkt met twee woorden.
 
Kees geeft lasles.
 
Zo gaat Sandra de mannen verwennen met drinken en een koekje.
Is dit goor of goor. (het riool)
John, Brenda, Brendon en Arie kwamen gezellig bij ons eten en afscheid nemen.
 
Hier komt het tien% huisje.
 Dit was de boom.
Jan en Jan meten effe na. Is het echt waterpas??
 
Jeanine haalt bij de buurman de uien voor het avondeten.
 

 
 
 
Dit wordt een huisje voor Gabriëlla en Piet, Jan en Jan zijn met de andere Nica's hard aan het werk.
 
 

Hoi vrienden van ons,
Vandaag hebben we weer een mooie warme dag waarin we hard gewerkt hebben. Het huisje waar Jan B en Jan H aan het werk waren is vandaag klaar. Kees is begonnen aan 'DE FLAT!'. Met de nica's is daar een gat gegraven, paal erin gezet en beton gestort. De rest van het mannenteam is bij Gabriella aan het werk, het metselwerk is daar klaar.
Bij Sara haar huisje stond een grote boom in de weg. Deze hebben 3 nica omgehakt, een erg zware en vermoeiende klus.
Ze hadden er erg veel plezier in. Gerard had gezegt dat hij graag wilde dat de boom vandaag weg zou zijn. En ja hoor, de boom is weg!!!
De damens zijn weer naar de markt geweest. Groeten en fruit gehaald en de catering verzorgd;)
Tijdens onze 'drinkiedrinkie'(aldus Nica's) ronden vanmiddag heeft Sandra haar voet open gehaald aan een steen. Door de bevolking is de eerste hulp verleend. Samen met Jeanine en een Nica is ze naar het ziekenhuis om het te laten hechten. Ze kwam al snel terug met 3 hechtingen en 3 pilletjes.
Morgenochtend gaan we weer werken op de bouw en s'middags gaan we chillen in het zwembad.
Tot morgen,
Adios.

Bedankbrief dominee Minderhoud voor de 1e bouwgroepMasaya, 17 januari 2013

Aan: de deelnemers / deelneemsters bouwgroep 1 Nieuw-Lekkerland, project Rachab
Van: ds. Henk Minderhoud

Beste vrienden

Bedankt!
Nu jullie werk erop zit en de meesten van jullie morgen weer terug gaan naar Nederland, wil ik jullie van harte bedanken voor al het werk dat jullie verricht hebben. Ook wil ik jullie bedanken voor de wijze waarop jullie dat gedaan hebben. Jullie combineerden de christelijke liefde, nederigheid en dienstbetoon, met vrolijkheid, nuchterheid en gepaste humor. Voor iedereen, mijzelf, de bouwers van hier en de deelneemsters van het Rachab project was het aangenaam om met jullie samen te werken. Ik heb geen wanklanken gehoord. Vanmiddag, in de afscheidsdienst, zullen jullie zeker veel dankwoorden en blijken van waardering ontvangen. Neemt ze met vreugde aan. Het is het enigste wat de mensen voor jullie terug kunnen doen.

Dank aan Gerard en 'de veteranen'; tijd voor het gesprek
Dank zij de leiding die Gerard aan de bouw gegeven heeft, samen met de 'veteranen' zoals Jan, Arie, Hans, Adwin en Suzanne, heb ik me weinig met de bouw hoeven te bemoeien en kon ik voldoende tijd vrijmaken voor de selectie, gesprekken en het oplossen van problemen onder de mensen hier. Jullie hebben een indruk gekregen van de ingewikkelde problematiek van het Rachab-project. Elke deelneemster komt met haar eigen achtergrond, verleden, problemen en vaak ook beschadigingen binnen het project. Iedereen vraagt om de meeste aandacht, de meeste en de eerste hulp. Er groeit saamhorigheid, maar velen gedragen zich egoïstisch.  Iedereen wil wat anders van haar leven maken, dat is dan ook de reden waarom ze aan het Rachab project deelnemen, maar velen zitten hardnekkig vast aan oude zonden en verkeerde gewoonten.

De christelijke volgorde: liefde op de eerste plaats
We willen graag mensen belonen voor goed gedrag, maar in het Rachab-project is de volgorde omgekeerd. We vragen van de deelneemsters een antwoord op de liefde van Jezus, die we met onze daden en gaven tot uitdrukking brengen en die we door de verkondiging van het evangelie onder woorden brengen. De wereld (omgeving) begrijpt dit niet en levert kritiek. We lopen inderdaad het risico dat onze liefde, de liefde van Christus, niet met liefde, geloof en bekering beantwoord wordt. Zo is het met Jezus ook gegaan. Uiteindelijk is Hij gekruisigd door mensen waar Hij liefde aan gegeven had. Maar anderen zijn gered geworden, onder hen waren ex-hoeren en andere zondige mensen. Ik heb het gevoel gekregen dat jullie vanuit deze christelijke liefde gehandeld hebben. We hebben gezaaid en gewerkt, maar de oogst is in Gods hand.

Opvoeding, bekering en langdurige betrokkenheid
In de gesprekken die ik gevoerd heb -meest met Jan, Arie en Gerard, is me gebleken dat we er samen van overtuigd zijn dat het opvoedingsproces, het leiden van deze meisjes en jonge vrouwen tot Christus, de overgave aan Hem, geloof en bekering, het bouwen aan een nieuwe toekomst, scholing, opleiding en leren werken, een langdurig proces is en ook langdurige betrokkenheid van jullie (Stichting Aktie voor Nicaragua, Nieuw-Lekkerland) vraagt. Ik wil jullie er voor bedanken dat jullie een visie voor de langere termijn ontwikkeld hebben en dit samen met ons willen uitwerken.

Voorrang aan de verbetering van de woonomstandigheden
We hebben de aanvankelijke plannen, bouwen + onderwijs, op het laatste moment gewijzigd en de meeste aandacht aan het bouwen gegeven. Dit had vooral te maken met  het feit dat we -via de Stichting Vrienden van Nicaragua- een donatie van € 30.000 van EO-Metterdaad ontvangen hebben, die besteedt moet worden om het voorgefinancierde geld 2012 terug te betalen en om het project in 2013 te kunnen bekostigen. In onderling overleg is besloten om de 20% (van de € 50.000 waar de Stichting Aktie voor Nicaragua voor werkt) voor het Rachab project zélf, pas in 2014-2015 te besteden. De vraag rees vanzelfsprekend of er dan op het eind nog wat te bouwen is, of er nog bouwwerk voor toekomstige bouwgroepen overblijft?

Bouwen aan een nieuwe gemeenschap
Het plan om in de buurt van Tipitapa, dicht bij de Zonas Francas die werkgelegenheid bieden, grond te kopen, huizen te bouwen voor de deelneemsters van Rachab (en andere projecten) en een nieuwe gemeenschap op te bouwen, waar mensen ook een nieuwe start kunnen maken, heb ik een paar maanden geleden aan het bestuur van de Stichting Aktie voor Nicaragua voorgelegd. Ik merk dat dit plan ons bezig houdt, niet loslaat. Daar komt bij dat een bekoorlijk aantal deelneemsters nergens terecht kan (de bestaande huisjes zitten al overvol, of vanwege de problemen moeten ze ergens anders terecht). Momenteel huren we voor een aantal van het tijdelijk woonruimte, maar in veel gevallen gaat het ook om een hoek van een kamer of onder een paar golfplaten. Het bouwen van een nieuwe gemeenschap is ingewikkeld, lost problemen op maar schept soms nieuwe. Het is een project waar we goed over na willen denken en wat ook een zaak van gebed moet zijn.

Geestelijke strijd: de noodzaak van een gebedsgroep
Gisteren, aan tafel met Arie, ging het over de geestelijke aspecten, de geestelijke strijd die er gestreden moet worden. Arie reageerde 'we hebben een gebedsgroep in Nieuw- Lekkerland nodig. Het zou mooi zijn als dit van de grond zou kunnen komen. Ik zou dan ook met een paar mensen de vertrouwelijke pastorale zaken kunnen delen en dat er gericht gebeden kan worden voor de deelneemsters  en het project.

Goede reis
Graag wensen mijn vrouw en ik jullie Gods zegen toe en een goede reis naar Nederland, naar gezin, familie en vrienden. We hopen dat jullie het goed gehad hebben en er een goed getuigenis van jullie ook in Nederland mag uitgaan.
Hartelijke groeten

Henk en Hannie Minderhoud
henkminderhoud@gmail.com